Matfilosofi á la Lars

Ja mat!
Inget berör väl så många som mat!
Ingen slipper undan utan att tänka på mat någon gång, och därför är det också väldigt laddat.
Mat ska vara gott, nyttigt, energirikt, eller fattigt, näringsrikt, vackert, spännande, roligt, klimatvänligt, rättvist, lyxigt, enkelt, mättande, omtänksamt, socialt, mycket, unikt, vanligt och billigt!
Allt detta ligger i ett fungerande jordbruks uppgift att uppfylla, alltså mindre än 1% av sveriges befolkning ska föda och uppfylla alla dessa mäniskors krav.
Nu kan vi ju köpa våran mat från andra länder där man kan producera maten både billigare, godare och i större kvantiteter.
Men det vi bör tänka på då är att det är tack vare en enda råvara som finns i ett mycket begränsad mängd och den ställer till med stor förtret inför framtiden med obalans i atmosfären, krig och maktspel.
 
OLJAN!
Jag skulle önska att alla någon gång i livet sätter sig ner och fundera på vad som skulle hända med vårat samhälle om just oljan inte längre fanns tillgänglig för mänskligheten.
Försök komma på någon sak som inte har varit beroende av att just oljan finns i din närhet.
Datorn som du sitter och läser på just nu tex där först råvarorna har tagits fram med hjälp av maskiner som drivs av diesel eller bensin, transport till råvaroförädlarn som gör andvändbara matrial till din dator, fabriken som gör detaljerna i din dator,
monteringen av detaljerna som gör att det faktiskt blir en dator tillslut.
Trasport till olika grosister världen över.
Yttligare tansporter till olika butiker som saluför din dator.
Och till sist en transport hem till dig! 
Inget av detta hade faktiskt varit möjligt utan just oljan och ändå tar vi det för en självklarhet att alla ska ha en dator.
Sedan kan du ta upp närmsta detalj brevid dig och göra samma tanke övning.
Samma sak gäller maten. För att vi ska kunna ha det enorma utbud på färsk och hälsosam mat som vi har idag så måste vi förbränna miljontals ton av energi som det har tagit morder jord miljoner år av tillverkning och lagring för att framställa.
Och på lite mer än 100 år har vi lyckats göra slut på 3/4 av den oljan som har legat gömd under marken långt innan den första människan satte sin fot på Tellus yta.
Nu är vi alla med i leken antingen vi vill eller inte och det enda vi som personer kan göra är att tänka efter två gånger innan vi gör våra val när vi handlar något.
Det är dessa tankar som har varit drivkraften för oss när vi beslutade oss för att öppna en gårdsbutik.
Om vi nu ska gå tillbaka till maten så vill vi kunna erbjuda mat man kan äta med ett så gott samvete som möjligt.
 
Köttet!
Jag vet att många hävdar att just nötkött är det minst miljöväliga man kan äta, och det är jag beredd att hålla med om när man ser på tv hur man föder upp djur i sydamerika och andra länder.
Men nu bor vi där vi bor och då påstår jag att nötkött är inte bara ett mycket bra miljöalternativ utan också en förutsättning för mat prodution och överlevnad i årets alla fyra årstider.
Kött ska produceras på ett sätt där du tar till vara på de grödor som vi själva inte vill eller kan utvinna någon näring av. Därför betar våra djur ca 7 månader om året på marker som absolut inte går att odla på.
Vi tar tillvara på den överproduktion på grödor som växer och som vi inte kan använda som föda under den korta växtperioden som råder här, med andra ord ( hö ). Detta ger vi under kontrollerade former till djuren under vinterhalvåret så det räcker till nästa växtperiod. Under den tiden har vi också djuren innomhus för att dom ska förbruka så lite energi som möjligt och så att vi kan ta till vara på den gödsel som vi sedan sprider på åkrarna som gödning åt höt. 
Så var den cirkeln sluten och det vi får som föda är det överskott som blir naturligt av denna uråldriga process.
Vi skulle kunna producera kött så som marknaden efterfråga, Som att låta djuren beta nyodlade åkrar med en kraftfoder station. Kraftfoder är inget annat än pelletrerad spannmål som vi skulle kunnat baka bröd  eller kokat gröt av. För det mesta så blandar man i sojaolja som måste importeras och där är nästan alltid syntetiska vitaminer i den också.
Vi skulle kunna konstgödsla våra åkrar och få mycket bättre skördar men ett näringsfattigare foder och så bidrar vi isåfall till övergödningen och fattigdomen i afrika där man bryter den fosfor som behövs.
Alltså! Vi får övergödda marker och befolkningen i Afrika går miste om ett viktigt näringstillskott för att kunna bedriva ett gott jordbruk själva.
Vi skulle också kunna bespruta med kemiska bekämpningsmedel för att eliminera det som kallas ogräs och ohyra.
Men då bekämpar vi också de mikroorganismer som hjälper gräset att ta tillvara på den näring som finns i jorden och gifterna sipprar ut i vattendrag och gör bland annat fisken steril.
När en bonde försöker få ekonomi i sin djurhållning här i sverige så är han styrd av marknadens makter. Slakterierna betalar enbart kr/kg och viss kött% på djuret. Det innebär att det lönar sig bäst för lantbrukaren om djuren växer så fort som möjligt och då blir det lönsamt att föda fram raser med extrem tillväxt vilket innebär ofta att dom djuren får svåra förlossningar och ibland får lynnet på dom stå undan i avlen för tillväxtens skull. Det kräver likaså att man ger dom mycket kraftfoder och att åkrarna ger maximalt då dom djuren tenderar att bli väldigt matfriska.
Nä i en sådan djuruppfödning finns inte mycket till kretslopp. Och köttet som produceras på detta sättet blir näringsfattigt och smaklöst, Men jordbrukaren, slakteriet och uppköparen får ekonomin att gå ihop.
Ser man då till den uppfödning som vi miljötomtar till jordbrukare idkar så får vi ett näringsrikt och smakrikt kött för att våra djur växer sakta och äter ett energifattigare men näringsrikare foder. 
Den enda externa energi som tillförs i mitt jordbruk är dieseln till traktorn, ström till lyse och skulltork.
Jag själv vill inget hellre än att övergå till hästdrift och parkera traktorn någonstans där den aldrig mer syns.
Men det går inte rent tidsmässigt sätt.
Och vem vet förresten? Kunderna kanske kommer att omvärdera så att jag kan hålla på på heltid med våran verksamhet, och då kommer ju också möjligheten till ett jordbruk helt i samklang med det ekologiska kretsloppet.  
Jag blir glad av det men inte min plånbok och inte heller slakteri och marknad.
Och just därför valde vi att satsa på en gårdsbutik där vi kan ge våra kunder ett kvalitativt och hållbart ekologiskt ekonomiskt producerat kött. 
Skriver mer en annan kväll.
Gonatt kramar till dom som orkat läsa....................Lars. 
Hej igen!
Vi var på föreläsning om köttkvalite med Håkan Fällman i växjö den 19/2-13.
En härlig upplevelse, särskilt pga att vi kunde konstatera att vi gör allt rätt med tanke på god köttkvalitet från födsel till vaccumpåse.
Den komersiella kött industrin fick däremot sig några reäla kängor av vår kära hovleverantör.
Tack Håkan! 
 
Comments